Skip to main content

Käyttövesiputkien uusiminen tulee eteen jossain vaiheessa asunnon elinkaarta. Vanhojen putkien kunto voi heikentyä ajan myötä, mikä voi johtaa erilaisiin ongelmiin kuten vuotoihin, huonoon veden laatuun tai jopa putkirikkoihin. Putkiremontti ei kuitenkaan ole pelkkää vanhojen putkien vaihtamista uusiin, vaan se vaatii usein suurempaa remonttia. Mutta mitkä ovat oleellisimpia tekijöitä ja huomioitavia seikkoja käyttövesiputkien uusimisessa?

Vanhojen putkien kunto

Vanhojen käyttövesiputkien kunto on ensimmäinen ja tärkein tekijä, jonka pohjalta putkiremontti suunnitellaan. Putket voivat olla valmistettu eri materiaaleista, kuten kuparista, teräksestä tai muovista, ja niiden ikääntyminen voi aiheuttaa erilaisia ongelmia. Esimerkiksi vanhat teräsputket voivat ruostua ajan myötä ja aiheuttaa vuotoja tai veden laadun heikkenemistä. Kupariputket puolestaan voivat hapettua ja menettää virtaavuuttaan vuosien varrella.

Putkien iän lisäksi myös niiden asennustapa ja ympäröivät olosuhteet vaikuttavat niiden kuntoon. Esimerkiksi jos putket on asennettu maahan tai muihin kosteisiin tiloihin, ne voivat altistua korroosiolle ja rapautumiselle. Lisäksi vanhoissa rakennuksissa saattaa olla piilossa olevia putkiratkaisuja, jotka ovat jo tulleet käyttöikänsä päähän.

Arviointi kannattaa tehdä ammattilaisten suorittamalla kuntotarkastuksella, jossa tutkitaan putkien kuntoa ja etsitään mahdollisia vaurioita tai heikkouksia. Näin voidaan varmistaa, että putkiremontti toteutetaan tarpeen mukaisesti ja onnistuneesti.

Putkiremontin kustannukset

Käyttövesiputkiremontti on merkittävä investointi, joka vaikuttaa myös asunnon arvoon. Kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen monista tekijöistä, kuten asunnon koosta, putkien määrästä ja materiaalivalinnoista.

Yleisesti ottaen putkiremontin kustannuksiin vaikuttavat seuraavat tekijät:

  • Putkien uusimisen laajuus: Jos kyseessä on pelkkä käyttövesiputkien uusiminen, kustannukset ovat yleensä pienemmät verrattuna esimerkiksi samalla remontilla tehtävään viemäreiden uusimiseen.
  • Materiaalivalinnat: Erilaiset putkimateriaalit vaihtelevat hintojensa ja kestävyytensä suhteen. 
  • Lisätöiden tarve: Joissain tapauksissa putkiremontin yhteydessä voi ilmetä tarve tehdä muita korjauksia tai muutoksia, kuten seinien purkamista tai lattian uusimista. Nämä lisätyöt voivat nostaa remontin hintaa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että putkiremontti on pitkän aikavälin investointi, joka parantaa asunnon arvoa ja vähentää mahdollisia tulevia korjaustarpeita. Kustannuksia kannattaa siis punnita suhteessa remontin hyötyihin ja asunnon käyttöikään.

Vesiputkien materiaalivalinta

Vesijohtojen materiaalivalinta on tärkeä tekijä putkiremonttia suunniteltaessa. Erilaisilla putkimateriaaleilla on omat ominaisuutensa ja hintansa, jotka vaikuttavat remontin kokonaiskustannuksiin ja kestävyyteen.

Yleisesti käytetyt vesijohtomateriaalit ovat:

  • Kupari: Kupariputket ovat kestäviä, luotettavia ja niillä on pitkä käyttöikä. Ne eivät myöskään aiheuta haitallisia aineita veteen. Kupariputket voivat kuitenkin olla hieman kalliimpia verrattuna muihin vaihtoehtoihin.
  • Muovi: Muoviset putket, kuten PEX-putket tai muoviputket, ovat yleistyneet viime vuosina. Ne ovat edullisia, helppoja asentaa ja kestävät hyvin kosteutta. Muoviset putket voivat kuitenkin altistua UV-säteilylle ja hapettumiselle pitkällä aikavälillä.
  • Teräs: Teräsputket olivat ennen yleisiä käyttövesiputkissa, mutta niitä ei käytetä nykyään uusissa asennuksissa. Teräsputki voi ruostua ajan myötä ja aiheuttaa veden laadun heikkenemistä. Teräsputket voivat kuitenkin olla edullisempia kuin kupariputket.

Materiaalivalintaan vaikuttavat tekijät, kuten budjetti, putkien käyttöikäodotus, ympäristöystävällisyys ja asennuksen helppous. On suositeltavaa keskustella ammattilaisten kanssa eri vaihtoehdoista ja arvioida niiden soveltuvuutta omaan remonttiin.

Remontin aikataulu ja kesto

Putkiremontin aikataulu ja kesto kesto voi vaihdella riippuen asunnon koosta, putkien määrästä ja remontin laajuudesta.

Yleisesti ottaen putkiremontti voi kestää useista päivistä jopa useisiin viikkoihin. Remontin aikana käyttövesi saattaa olla poikki tai rajoitetusti käytössä, mikä voi aiheuttaa hankaluuksia asukkaille. Onkin tärkeää varautua etukäteen esimerkiksi säilyttämällä riittävästi juomavettä ja järjestämällä tilapäisiä peseytymismahdollisuuksia. Useimmiten täydellisen putkiremontin ajaksi on hyvä muuttaa asumaan toisaalle.

Aikataulun suunnittelussa on myös hyvä huomioida mahdolliset lisätöiden tarve, kuten seinien purku tai lattioiden uusiminen. Lisätöiden tekeminen voi pidentää remontin kestoa merkittävästi.

Huomioitavat seikat asumisen aikana

Putkiremontti voi aiheuttaa haittaa ja häiriötä asukkaille remontin aikana. On tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat asumisen sujuvuuden kannalta:

  • Tilapäiset vesikatkot: Putkiremontin aikana voi olla tarpeen sulkea vesi kokonaan tai rajoitetusti tietyksi ajaksi. Asukkaiden on hyvä varautua tähän säilyttämällä riittävästi juomavettä ja järjestämällä tilapäisiä peseytymismahdollisuuksia.
  • Melu ja pöly: Remontin aikana saattaa syntyä melua, pölyä ja muita rakennustyöstä johtuvia haittoja. On hyvä varautua näihin etukäteen esimerkiksi suojaamalla herkkiä pintoja tai sijoittamalla väliaikaista suojakalvoa lattialle.
  • Poissaolo remontin ajaksi: Joissain tapauksissa on helpompaa poistua asunnosta remontin ajaksi, mikä vähentää häiriötä ja mahdollistaa työn nopeamman etenemisen. Tämän vaihtoehdon toteutettavuus riippuu kuitenkin yksilöllisistä olosuhteista.
  • Turvallisuus: Remonttialueella voi olla työkaluja, rakennustarvikkeita ja muita mahdollisia vaaratekijöitä. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita ja pitää lapset sekä lemmikit poissa remonttialueelta.

Yhteistyö remontin tekijän kanssa on avainasemassa, jotta asumisen aikana aiheutuvat haitat voidaan minimoida. Selkeä kommunikaatio ja hyvä suunnittelu auttavat varmistamaan, että asukkaat voivat elää mahdollisimman normaalia arkea remontin aikana.

Mikäli ongelmana on viemärit, niiden vaihtamisen sijaan sukittaminen on useimmiten kannattavampi vaihtoehto. Sukituksen hinta on murto-osa viemäreiden vaihtoon kuluvasta rahasta, ja kestokin yleensä vain muutamia päiviä.