Skip to main content

Käyttövesiputkiremontti on jossain vaiheessa välttämätön toimenpide vanhemmissa kiinteistöissä, joiden putkistot alkavat olla elinkaarensa päässä.

Putkiremontti voidaan kuitenkin toteuttaa monella eri tavalla, mutta yhä useammin valinta kohdistuu pintavetoon. Pintavedolla tarkoitetaan menetelmää, jossa uudet putket asennetaan vanhojen putkien rinnalle seinän pinnalle tiloihin sen sijaan, että ne upotettaisiin rakenteisiin. Oikein toteutettuna pintaveto voidaan tehdä erittäin siististi ja lähes huomaamattomasti.

Pintaveto säästää aikaa ja rahaa

Pintavetoisen käyttövesiputkiremontin suurimpia etuja on sen nopeus ja helppous verrattuna perinteiseen putkiremonttiin. Perinteisessä remontissa seinät ja lattiat avataan, jotta vanhat putket voidaan korvata uusilla. Tämä prosessi on aikaa vievä ja aiheuttaa pitkät katkokset vedentuloo, puhumattakaan pölystä sekä melusta. Pintavedossa uudet putket asennetaan vanhojen rinnalle pinnalle, mikä nopeuttaa remonttia huomattavasti.

Putkien asentaminen pintavetona vähentää myös rakenteiden purkamisen tarvetta, mikä tarkoittaa vähemmän siivottavaa jälkeenpäin. Lisäksi pintavedon ansiosta voit useimmiten jatkaa asumista remontin aikana, mikä säästää muuttoon liittyvää vaivaa ja varsinkin kustannuksia.

Pintavetoremontti on taloudellisesti kannattavaa

Putkiremontin kustannukset ovat merkittäviä, mutta pintavetoisen remontin valitseminen tuo huomattavia säästöjä. Koska pintavedossa ei tarvitse purkaa rakenteita samassa määrin kuin perinteisessä putkiremontissa, se vähentää remonttikustannuksia. Myös itse työn nopeus vaikuttaa kustannuksiin: mitä nopeammin remontti saadaan valmiiksi, sitä vähemmän siitä aiheutuu kuluja.

Taloudellisuuden lisäksi pintaveto on myös ekologinen valinta, sillä se vähentää rakennusmateriaalien käyttöä ja jätteen määrää.

Vähemmän remonttihäiriöitä asumisen aikana

Yksi pintavetoisen putkiremontin merkittävimmistä eduista on sen aiheuttama vähäisempi häiriö asukkaiden arkeen. Perinteinen putkiremontti voi olla hyvin häiritsevä: melu, pöly ja rakennustöiden aiheuttamat muut haitat voivat tehdä asumisesta remontin aikana epämukavaa tai jopa mahdotonta. Useimmiten putkiremontti onkin tarkoittanut viikkojen asumista evakossa.

Pintaveto tuo lisäarvoa kiinteistölle

Putkiremontti on merkittävä investointi, joka parantaa kiinteistön arvoa huomattavasti. Pintavetoisen putkiremontin etuna on se, että uudet putket ovat näkyvissä ja helposti tarkastettavissa. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta kiinteistön kuntoon, mikä voi olla suuri etu esimerkiksi myyntitilanteessa.

Pintavetoisen putkiremontin valinta voi siis olla kannattava päätös paitsi lyhyellä aikavälillä myös pitkällä tähtäimelllä, kun ajatellaan kiinteistön arvon kehitystä.

Korkealaatuinen lopputulos

Pintavetoisen putkiremontin valitseminen ei tarkoita, että jouduttaisiin tinkimään lopputuloksen laadusta. Päinvastoin, pintavedolla voidaan saavuttaa erittäin korkealaatuinen ja kestävä lopputulos. Koska uudet putket asennetaan näkyviin, ne on helppo tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Tämä pidentää putkiston käyttöikää ja ehkäisee mahdollisia vahinkoja.